Hjem / Smitteverntiltak

Smitteverntiltak

Her kan du lese om det vi gjør for å forhindre spredning av covid-19 og hva vi forventer av deg som gjest. Våre ansatte er til enhver tid oppdaterte, og vi følger de gjeldende regler fra myndighetene. For oss er din og vår personals sikkerhet viktigst av alt, og vi ønsker at samtlige skal ha et trygt opphold. Her oppdaterer vi fortløpende om relevante råd, anbefalinger og tiltak fra myndighetene.

Hva forventer vi av deg?

  • Kom frisk. Dersom du føler deg syk er det viktig at du holder deg hjemme.
  • Munnbind. Det er nå påbud om munnbind inne på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord. Ta på deg munnbind før du går inn i lokalet.
  • Vask/desinfiser hendene. Håndvask er den beste måten å forhindre spredning av viruset - gjør det ofte. Vask hendene etter hver gang du har berørt en ting eller flate som andre mennesker har berørt.
  • I vårt lokale har vi fast seteplassering. Dersom man ikke sitter ved et bord, skal munnbind være på til enhver tid.
  • Informasjon. Dersom det i etterkant av besøket hos oss oppstår sykdom relatert til covid-19 ønsker vi raskt å bli informert om dette.

Hva kan du forvente av oss?

  • Rent lokale. Vårt lokale blir rengjort og tilrettelagt i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger. Våre arbeidsrutiner inkluderer fokus på et smittefritt lokale og personale.
  • Munnbind. Det er nå påbud om munnbind inne på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord. Våre ansatte har på seg munnbind til enhver tid, såfremt de ikke sitter ved et bord.
  • Informerte ansatte. Vi er til enhver tid oppdaterte og følger de gjeldende kravene fra myndighetene. Våre ansatte holdes informerte med relevant kunnskap rundt smittevern, følger smitteverninstruksen og tar den i bruk i de daglige rutinene våre.
  • Tiltak. Gjester hos oss vil få oppdatert informasjon om smitteverntiltak som blant annet gjesteregistrering ved ankomst.

 

Sist oppdatert: tirsdag 25.05.2021.

Takk for at du bidrar til at vi kan holde åpent og drifte på en trygg måte. Din innsats gjør en forskjell.