Hjem / Tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger

Referanser

FCC sprer folkelig matglede på en jovial og inspirerende måte. Vårt samarbeid har resultert i en helt unik matkultur for de ansatte i kjeden.

Henrik Svee
COOP MEGA

På vegne av Restaurant Bjørk vil vi gi The Flying Culinary Circus våre beste anbefalinger når det gjelder menyutvikling og oppstart av restauranter. Vår restaurant som er blitt en suksess skyldes mye takket være deres konsultenttjenester under oppstart samt oppfølging underveis.

Andreas Spørck
RESTAURANT BJØRK

På en måned om bord i byssa på våre skip klarte FCC å få gjennomført større forandring enn det har vært gjort de siste 20 årene om bord på enkelte skip.

De har satt i gang et 30 talls produkter i produksjon internt, samt satt i gang produksjon av nye varer ekstern til oss.

For oss har det gitt oss et løft på buffetene som vi så gjennom at vår score på kunde-tilfredshet har økt med flere poeng umiddelbart. Verdt å nevne er at i tillegg til å spre matglede er de også meget strukturerte og leverer ferdige manualer på hvordan ting skal gjennomføres.

Rune Johansen
COLOR LINE

FCC er den mest kreative aktøren vi har jobbet med og er nok de som har raskest og størst gjennomføringsevne på innovasjoner. Man kan rett og slett spørre de om en produkt-range en mandag og den er klar med innhold, emballasje og design uken etter, og av bedre kvalitet enn eksisterende.

Einar Gundersen
MENY

Vi benyttet fcc som totalleverandør rundt vårt mexicanske fast food konsept Burrito Project. FCC har vært ansvarlig for logistikk, meny konsept, leverandører, råvarer, produksjon & priser. FCC har vært veldig viktig i hele prosessen.

Abiri Wollf
BURRITO PROJECT